Edebiyatı Dizgeye Vurmak

"Edebiyatı Dizgeye Getirmek: Köprülü’nün İlk Darbesi Olarak “Türk Edebiyatı Tarihinde Usul" Usulden Yönteme M. Fuad Köprülü'nün Edebiyat Tarihçiliği (İstanbul: VakıfBank KültürYayınları 2023), 17-30.
Status of Research
Completed/published
Research Type
Share